IRES

Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava.

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA

Provođenje istraživanja i praćenja korisnih kukaca, s naglaskom na solitarne pčele, medonosne pčele i bumbare.

Razvija i implementira IT rješenja za praćenje populacija i prikupljanje podataka o populacijama korisnih kukaca.

Istraživanjima prati podatke o globalnom stanju populacija, mogućim opasnostima za iste, te prikupljanju i analizi podataka o generalnim i specifičnim opasnostima za kukce.

Dio aktivnosti vezan je uz istraživanja uzgoja medonosnih pčela, genetike, fiziologije i morfologije, bolesti te laboratorijske i terenske analitike.

LABARATORIJSKA ANALIZA

Morfološka i morfometrijska mjerenja

Utvrđivanje prisutnosti i broja spora Nosema sp.

Druge usluge na upit.