IRES

Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava.

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA

Provođenje istraživanja i praćenja korisnih kukaca, s naglaskom na solitarne pčele, medonosne pčele i bumbare.

Razvija i implementira IT rješenja za praćenje populacija i prikupljanje podataka o populacijama korisnih kukaca.

Istraživanjima prati podatke o globalnom stanju populacija, mogućim opasnostima za iste, te prikupljanju i analizi podataka o generalnim i specifičnim opasnostima za kukce.

Dio aktivnosti vezan je uz istraživanja uzgoja medonosnih pčela, genetike, fiziologije i morfologije, bolesti te laboratorijske i terenske analitike.

LABARATORIJSKA ANALIZA

Morfološka i morfometrijska mjerenja

Utvrđivanje prisutnosti i broja spora Nosema sp.

Druge usluge na upit.

ANALIZE NOZEMOZE U 2020 GODINI

Zaprimljeno je i analizirano 3130 pojedinačnih uzoraka od 39 pčelara.

 Od svih analiziranih uzoraka:

  • 26% od svih uzoraka je sa preko milijun spora
  • 19% od svih uzoraka je od 500 tisuća do milijun spora

  • 46% od svih uzoraka je do 500 tisuća spora  

  • 9% od svih uzoraka nema prisutnih spora

 
Graph

UPUTE ZA UZIMANJE UZORAKA ZA ANALIZU NA NOZEMOZU