IRES

Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava

Misija IRES-a

Management u okolišu – procjena stanja okoliša, izrada planova i mjera za upravljanje i korištenje prirodnih resursa na temeljima održivog razvoja.

Primjena spoznaja ekoloških znanosti na modeliranje, implementiranje i upravljanje održivim ekosustavima.

Istraživanja u temeljnoj i primijenjenoj ekologiji: analiza mikrobioloških, fizioloških, kemijskih, fizičkih i bioloških faktora tla, atmosfere i vodenih eko sustava i njihovog utjecaja na zaštitu i razmnožavanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Izgradnja modela ekoturizma baziranog na izvornosti ponude i promociji zaštite okoliša.

Razvoj poljoprivrede temeljen na organskoj poljoprivredi s ciljem proizvodnje zdravstveno kvalitetne visoko vrijedne hrane.

PODRUČJA DJELOVANJA

E zaštita

Zaštita okoliša

monitoring stanja i degradacije okoliša (atmosfera, geosfera)

izrada dokumentacije zaštite okoliša

– procjena rizika o utjecaju onečišćivača na okoliš

– definiranje sustava kontrole za izbjegavanje aktivnosti koje izazivaju štetu u okolišu

– afirmacija eko tehnologija baziranih na korištenju obnovljivih izvora energije

– izrada studija i elaborata o utjecaju na okoliš

Biološka raznolikost

Biološka raznolikost

očuvanje postojeće biološke raznolikosti putem monitoringa, evidentiranja, očuvanja i korištenja
(uzgoj: repopulacija u prirodna staništa) autohtonih vrsta biljaka i životinja.
Ove su vrste genotipski prilagođene lokalnom podneblju,otpornije na bolesti i vrlo dobro
pozicionirane u okolišu.
Njihova raznolikost predstavlja kvalitetan genetski materijal koji uvijek može poslužiti
za poboljšanje svojstava uzgajanih vrsta.

praćenje promjene broja ugroženih vrsta kao indikatora narušavanja ekološke ravnoteže

Ekološka poljoprivreda

proizvodnja ekološki čiste, zdravstveno kvalitetne visoko vrijedne hrane. Tijekom proizvodnog procesa
korištenje prirodnih načina suzbijanja štetnih mikroorganizama, životinja i korova kao i tretiranje
(poboljšavanje kvalitete) tla korištenjem komposta umjesto mineralnih gnojiva.

kontinuirano mjerenje kemijskih fizikalnih i bioloških agensa u okolišu s ciljem održavanja prirodne
ravnoteže u eko sustavu.

consulting

Konzultantske usluge

priprema za usklađivanja poslovnih procesa prema međunarodnim ISO standardima

– provjeren, iskusan i stručan tim savjetnika pomoći će vašoj organizaciji ostvariti poslovnu izvrsnost u različitim tematskim područjima

– naši savjeti temelje se na sinergiji tehničkih znanja i razumijevanja komercijalnih i svih drugih aspekata projekta, rizika i specifičnih zahtjeva različitih sudionika

Tehnologije zaštite okoliša

– uređaji za pročišćavanje komunalnih i gospodarskih otpadnih voda – tretiranje otpadnih voda mikro cjelina korištenjem uređaja u kojima se pomoću aerobne i anaerobne mikrobne razgradnje (biološka faza) i pomoću fizičkih i kemijskih procesa voda pročišćava

– humizacija poljodjelskih površina – podizanje razine humusa u poljodjelskim tlima koja su zbog dugotrajnog razdoblja nekontroliranog i intenzivnog poljodjelstva osiromašena te kulture koje na njima rastu imaju nizak sadržaj biološki vrijednih spojeva