Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Zaštita okoliša

 

  • - monitoring stanja i degradacije okoliša (atmosfera, geosfera);
  • - izrada dokumentacije zaštite okoliša;
  • - procjena rizika o utjecaju onečišćivača na okoliš;
  • - definiranje sustava kontrole za izbjegavanje aktivnosti koje izazivaju štetu u okolišu;
  • - afirmacija eko tehnologija baziranih na korištenju obnovljivih izvora energije;
  • - izrada studija i elaborata o utjecaju na okoliš;