Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Registrirane djelatnosti IRES-a

 

- stručni poslovi zaštite okoliša;
- stručni poslovi iz područja zaštite prirode;
- stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;
- razvoj tehnologija za uzgoj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta;
- sudjelovanje u programima zaštite životnog i radnog okoliša;
- nadziranje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta izloženih kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima;
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima;
- istraživanja učinka odabranih kemijskih, fizikalnih i bioloških agensa na eko sustave;
- istraživanje onečišćenja radnog i životnog okoliša odabranim kemijskim, fizikalnim i  biološkim agensima;
- specifično nadziranje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta izloženih  kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima;
- laboratorijska i terenska mjerenja kemijskih, fizikalnih i bioloških agensa u okolišu;
- toksikološka testiranja i toksikološke analize;
- stručni poslovi zaštite kulturne baštine;
- stručni poslovi prostornog planiranja u vezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola;
- konzultantske usluge – priprema za usklađivanje poslovnih procesa prema međunarodnim ISO standardima;
- organizacija i provođenje aktivnosti s ciljem znanstvenog i stručnog usavršavanja;
- razvoj i primjena matematičko-statističkih modela;
- razvoj i unapređenje ekološke poljoprivredne proizvodnje, prerade, proizvodnje eko-hrane i poslovanja eko-proizvodima, uključivo s eko-ruralnim, zdravstvenim i rekreacijskim turizmom i ugostiteljstvom;
- ispitivanje i kontrola kvalitete eko proizvoda;
- izrada ekspertiza i studija te vještačenje u graditeljstvu i rudarstvu;
- izrada geotehničkih i hidrotehničkih projekata u graditeljstvu i rudarstvu;
- geološka, hidrološka istraživanja;
- izrada projekata o rezervama, eksploataciji i preradi mineralnih sirovina;
- izrada geografskih informacijskih sustava za potrebe geotehničkog modeliranja i projektiranja.